Napisane przez on 18/01/2015 in Preferencyjne składki ZUS | Możliwość komentowania Preferencyjne składki ZUS została wyłączona

Preferencyjne składki ZUS

Z preferencyjnych składek ZUS mogą skorzystać osoby które:

  • w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
  • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności gospodarczej.

 

Czy można wykonywać usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy i jednocześnie korzystać z możliwości opłacania preferencyjnych składek?

Tak. Ale pod warunkiem, że przedsiębiorca nie wykonuje działalność gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. (Nie dotyczy pracy wykonywanie w oparciu o umowę zlecenie).

 

Kto może korzystać z preferencyjnych zasad opłacania składek?

Skorzystać z preferencyjnych zasad opłacania składek mogą osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, w tym wspólnicy spółki cywilnej oraz osoby wykonujące wolny zawód (np. adwokaci, lekarze)

 

Kto nie może skorzystać z preferencyjnych zasad opłacania składek?

1. Wspólnicy spółek:

  • jawnych,
  • komandytowych,
  • partnerskich,
  • jednoosobowy wspólnik sp. z o.o.

2. Twórcy i artyści.

3. Osoby współpracujące z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą.

4. Wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. (nie dotyczy pracy wykonywanie na rzecz byłego pracodawcy w oparciu o umowę zlecenie)

6. osoby prowadzącej niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty.

 

Okres korzystania z ulgi

Przedsiębiorca ma prawo do korzystania z ulgi przez pełne 24 miesiące.

Przykład

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność np. 1 stycznia 2015 korzysta z ulgi do 31 grudnia 2016

Z kolei przedsiębiorca zakładający działalność  np. 2 stycznia 2015 korzysta z ulgi do 31 stycznia 2017, ponieważ styczeń 2015 nie był pełnym miesiącem opłacania składek.

 

Zawieszenie działalności a okresy korzystania z ulgi

Okresy zawieszenia działalności w ciągu pierwszych 24 miesięcy nie przesuwają czasu prawa do korzystania z preferencji.

Przykład

Przedsiębiorca założył działalność z dniem 01.01.2014 od dnia 01.06.2014 do 31.12.2014 zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej, po czym od 01.01.2015 wznowił działalność gospodarczą. Okres przez jaki będzie korzystał z ulgi: od 01.01.2014 do 31.12.2015

 

Składki za osobę współpracującą

Prawo do korzystania ze składek preferencyjnych dotyczy tylko przedsiębiorcy. Za osoby współpracujące (członkowie rodziny) składki opłacane są w pełnym wymiarze. Jeżeli osoba współpracująca zrezygnuje ze współpracy i podejmie własną działalność może opłacać składki na zasadach preferencyjnych bez okresu wyczekiwania 60 miesięcy.

 

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze wyłączone.