Napisane przez on 05/12/2014 in Formularze ubezpieczeniowe, Ogólne | Możliwość komentowania Rejestracja firmy w KRS została wyłączona

Rejestracja firmy w KRS

Rejestracja firmy w KRS – zmiana od 1 grudnia 2014 r. dotyczy zwolnienia z obowiązku przekazywania do ZUS (czy aktualizowania) danych w zakresie objętym informacją w KRS.

 

Krok 1 – Wpis do Krajowego Rejestru Sądowe (KRS) na podstawie tego wpisu dane podstawowe  będą automatycznie przekazywane do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników i rejestru Regon. Za pośrednictwem CRP – KEP te dane zostaną przekazane do Centralnego Rejestru Płatników Składek prowadzonego przez ZUS. Zmiana od 1 grudnia 2014 dotyczy zwolnienia z obowiązku przekazywania do ZUS oraz aktualizowania danych w zakresie informacji objętych wpisem w KRS.

 

Krok 2 – Zgłoszenie danych uzupełniających do Urzędu Skarbowego (US) na wniosku NIP – 8

Dane uzupełniające to dane niezbędne dla Urzędu Skarbowego, ZUS, Głównego Urzędu Statystycznego. Są to dane nie ujawnione w KRS.

Dane uzupełniające należy przekazać do US na formularzu NIP – 8 (formularz służy do zgłaszania lub aktualizacji danych nieobjętych wpisem w KRS.

 

Krok 3 – Założenie konta płatnika w ZUS bez udziału przedsiębiorcy

Dane podstawowe, objęte wpisem w KRS oraz dane uzupełniające US (nieujawnione w KRS np. wykaz rachunków bankowych, nazwa skrócona) – na tej podstawie ZUS utworzy konto płatnika składek, na którym rozliczane będą składki na poszczególne ubezpieczenia za przedsiębiorcę oraz wszystkich innych ubezpieczonych, którzy zostaną przez przedsiębiorcę zgłoszeni do ubezpieczeń.

 

ZUS sporządzi dokumenty zgłoszeniowe pod warunkiem, że wniosek w KRS zostanie wypełniony poprawnie i dokładnie, a wniosek NIP – 8 zostanie zgłoszony w US w terminie do 7 dni od daty rejestracji w KRS.

 

ZUS sporządza za przedsiębiorcę następujące dokumenty zgłoszeniowe:

ZUS ZPA – Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek – osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

ZUS ZAA – Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek,

ZUS ZBA – Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek.

 

Krok 4 – W terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń należy zgłosić do ZUS zatrudnione osoby oraz siebie do ubezpieczeń na formularzach:

ZUS ZUA – Zgłaszamy siebie i pozostałe osoby (np. pracowników, zleceniobiorców, osoby współpracujące), jeżeli obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu,

ZUS ZZA – Zgłaszamy siebie i pozostałe osoby (np. pracowników, zleceniobiorców, osoby współpracujące), jeżeli podlegają wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu,

ZUS ZCNA – Zgłaszamy członków rodziny przedsiębiorcy oraz członków rodzin pozostałych osób (np. pracowników, zleceniobiorców).

 

Krok 5 – Aktualizacja danych w ZUS bez udziału przedsiębiorcy

Zmianę podstawowych danych przeprowadzamy w KRS. Aktualizacja danych nie objętych wpisem KRS dokonujemy na formularzu NIP – 8 w Urzędzie Skarbowym. Zaktualizowane dane podstawowe z KRS oraz dane uzupełniające z formularza NIP – 8 przekazywane są automatycznie do CRP – KEP, a następnie do ZUS. Na podstawie tych danych ZUS aktualizuje przez sporządzenie formularzy:

ZUS ZPA – Zgłoszenie zmiany danych (ewidencyjnych) płatnika składek,

ZUS ZIPA – Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika,

ZUS ZWPA – Zgłoszenie wyrejestrowania płatnika składek/zawieszenie działalności,

ZUS ZAA – Zgłoszenie zmiany adresu prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek,

ZUS ZBA – Zmiana numeru rachunku bankowego płatnika składek.

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze wyłączone.