Napisane przez on 03/10/2014 in Orzecznictwo | Możliwość komentowania Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia do ubezpieczeń została wyłączona

Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia do ubezpieczeń

Uchwała SN z 13.07.2005 r.

I UZP 2/05,

(Biuletyn SN 7/05)

W razie niedopełnienia przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność obowiązku zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887, ze zm.) organ rentowy jest uprawniony do wydania decyzji o zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego (art. 83 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 5 tej ustawy).

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze wyłączone.