Napisane przez on 01/10/2014 in Ogólne | 1 comment

Zmiana adresu pracownika w ZUS

Zmianę adresu zamieszkania pracownika, pracodawca zgłasza poprzez złożenie dokumentu zgłoszeniowego ZUS ZUA (do ubezpieczenia społecznego) i ZUS ZZA (do ubezpieczenia zdrowotnego)

W formularzu ZUS ZUA w bloku I „Dane organizacyjne” w polu 02  „Zgłoszenie zmiany/korekty danych osoby ubezpieczonej” należy wpisać liczbę 1. Informuje ona o zgłoszeniu zmiany danych ubezpieczonego.

W formularzu ZUS ZZA w bloku I „Dane organizacyjne” w polu 02  „Zgłoszenie zmiany/korekty danych osoby ubezpieczonej” należy wpisać liczbę 1. Informuje ona o zgłoszeniu zmiany danych ubezpieczonego.

 

Zgodnie z art. 36 ust. 13 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,  o wszelkich zmianach w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniach w tym zamiana adresu płatnik składek zawiadamia w terminie 7 dni od zaistnienia zmian.

Print Friendly, PDF & Email

Jeden komentarz na “Zmiana adresu pracownika w ZUS”

  1. Julia pisze:

    Zmiana wystepuje wtedy, gdy dane ulegly zmianie, w stosunku do danych wykazanych we wczesniej zlozonym zgloszeniu, np. nastapila zmiana adresu zamieszkania.