Napisane przez on 12/07/2014 in Ogólne | Możliwość komentowania Przykład obliczenia wynagrodzenia netto została wyłączona

Przykład obliczenia wynagrodzenia netto

Przykład obliczenia wynagrodzenia dla kwoty 1 680 zł brutto

 • Kwota brutto : 1 680,00 zł.
 • Koszty uzyskania przychodu : 111,25 zł
 • Kwota wolna od podatku:  46,33 zł

1. Obliczamy składki na ubezpieczenie społeczne:

 • składka emerytalna: 1 680,00 x 9,76 % = 163,97 zł
 • składka rentowa: 1 680,00  x 1,5 % = 25,20 zł
 • składka chorobowa: 1 680,00  x  2,45 % = 41,16 zł

suma: 230,33 zł

2. Obliczamy  podstawę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę wymiaru tej składki stanowi wynagrodzenie brutto pracownika pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika

 • 1 680,00 zł – 230,33 zł = 1 449,67 zł

3. Obliczamy składkę na ubezpieczenie  zdrowotne, która wynosi 9%

 • Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne  wynosi :1 449,67 zł.
 • Od tej podstawy liczymy   9 %.
 • 449,67 zł  x 9 % = 130,47 zł.

4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

Podstawą obliczenia zaliczki na podatek dochodowy jest przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne oraz  koszty uzyskania przychodu 111,25 zł

 • 1 680,00 – 230,33 =1 449,67 zł – 111,25 zł = 1 338,42 = 1 338,00 zł (po zaokrągleniu)
 • 1 338,00   x  18 % = 240,84 zł

Od otrzymanego wyniku odejmujemy kwotę wolną od podatku, czyli: 46,33 zł.

 • 240,84 – 46,33 = 194,51 zł.

Otrzymaliśmy zaliczkę na podatek dochodowy, ale przed odliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne

Teraz obliczamy składkę zdrowotną w wysokości 7,75%.

 • Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi : 1 449,67 zł.
 • 1 449,67 x 7,75 % = 112,35 zł.

Obliczamy  zaliczkę na podatek dochodowy do pobrania (do wpłaty do US)

 • Zaliczka na podatek dochodowy przed odliczeniem składki zdrowotnej wyniosła: 194,51 zł.
 • Od tego odejmujemy składkę na ubezpieczenie zdrowotne: 7,75%.
 • 194,51  – 112,35 =  82,16 zł. = 82,00 (po zaokrągleniu)

Zaliczka na podatek dochodowy do pobrania (do wpłaty do US)  wynosi : 82,00 zł.

 

5. Obliczamy wynagrodzenie netto

Od wynagrodzenia brutto odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy.

 • Kwota brutto: 1680,00 zł.

Odejmujemy:

 • 230,33 zł -składki na ubezpieczenia społeczne (163,97 – emerytalne, 25,20 – rentowe, 41,16 – chorobowe),
 • 130,47 zł- składka na ubezpieczenie zdrowotne,
 • 82,00 zł -zaliczka na podatek dochodowy.
 • 1 680,00 – 230,33 – 130,47 – 82,00 = 1 237,20 zł.

Wynagrodzenie netto do wypłaty wynosi : 1 237,20 zł

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze wyłączone.