Napisane przez on 07/07/2014 in Formularze ubezpieczeniowe | Możliwość komentowania Formularze ubezpieczeniowe została wyłączona

Formularze ubezpieczeniowe

Formularze ubezpieczeniowe dzielimy na:

  • zgłoszeniowe –płatnika i osoby ubezpieczonej,
  • rozliczeniowe.

 

Formularze zgłoszeniowe osoby ubezpieczonej

ZUS ZUA zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej

ZUS ZCNA zgłoszenie danych członka rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego

ZUS ZZA zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych

ZUS ZIUA zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej

ZUS ZWUA wyrejestrowanie z ubezpieczeń

ZUS ZSWA zgłoszenie/korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

 

Formularze zgłoszeniowe płatnika składek

ZUS ZPA zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek – osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

ZUS ZFA zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek – osoby fizycznej

ZUS ZIPA zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek

ZUS ZWPA wyrejestrowanie płatnika składek

ZUS ZBA informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek

ZUS ZAA adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek

 

Formularze rozliczeniowe

ZUS RCA imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach

ZUS RZA imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne

ZUS RSA imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek

ZUS DRA miesięczna deklaracja rozliczeniowa

 

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze wyłączone.