Napisane przez on 02/04/2014 in Ogólne | Możliwość komentowania Minimalne wynagrodzenie w 2014 została wyłączona

Minimalne wynagrodzenie w 2014

Minimalna płaca w 2014 wynosi 1680 zł brutto.

Wynagrodzenie pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższe niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z czego wynika, że zatrudniony po raz pierwszy w roku 2014, nie może zarobić mniej niż 1 344 zł ( 80% z 1 680 zł)

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy kwoty powyższe ulegają odpowiednio zmniejszeniu, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

 

Suma składek ZUS ponoszona przez pracodawcę:

Wynagrodzenie

brutto

Koszty pracodawcy

Ubezpieczenie

emerytalne

9,76 %

Ubezpieczenie

rentowe

6,50 %

Ubezpieczenie

wypadkowe

1,93 %

FP

2,45%

FGŚP

0,10%

Suma

1 680 zł.

163,97

109,20

32,42

41,16

1,68

2 028,43

 

 

Suma składek ZUS ponoszona przez pracodawcę:

9,76% + 6,50% + 1,93% + 2,45% + 0,10% = 20,74%
1680 zł x 20,74 % = 348,43 zł.

 

Suma składek ponoszona przez pracownika:

Wynagrodzenie

brutto

Koszty pracownika

Ub. emerytalne

9,76 %

Ub.

rentowe

1,50 %

Ub.

chorobowe

2,45 %

Ub.

zdrowotne

7,75 %

Podatek

dochodowy

Netto do

wypłaty

1 680 zł 163,97 25,20 41,16 130,47 82,00 1 237,20

 

Suma składek ZUS plus podatek ponoszona przez pracownika:
1680 zł kwota: 442,80 zł

 

Łączna suma składek ponoszona przez pracownika i pracodawcę do odprowadzenia do ZUS i US od wynagrodzenia 1 680 zł to kwota: 348,43 + 442,80 = 791,23 zł

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze wyłączone.