Napisane przez on 23/03/2014 in Ogólne, Orzecznictwo | Możliwość komentowania Jak liczyć termin upływu 3 miesiąca ciąży została wyłączona

Jak liczyć termin upływu 3 miesiąca ciąży

Wyrok SN z 5 grudnia 2012 r.

I PK 33/02

(OSNP 2004/12/204)

 Upływ 3 miesiąca ciąży oblicza się w równej miary miesiącach księżycowych (28 dni).

Oznacza to, że jeden miesiąc odpowiada czterem tygodniom. Obowiązek przedłużenia umowy do dnia porodu następuje po upływie dwunastu tygodni ciąży.

 

Przykład

Katarzyna C. jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony do 31 maja. W dniu 17 marca przedstawiła pracodawcy zaświadczenie lekarskie stwierdzające 7 tydzień ciąży. Pracodawca ma obowiązek przedłużyć umowę do dnia porodu.

 

Zgodnie z art. 177 par. 3 k.p. umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc,  która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

 

Ważne

Przy ustalaniu czy  Katarzynie C. należy przedłużyć umowę o pracę do dnia porodu, bierzemy pod uwagę termin rozwiązania umowy o pracę. W jej przypadku 12 tydzień ciąży upłynie przed dniem rozwiązania umowy.

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze wyłączone.