Napisane przez on 22/03/2014 in Ogólne | Możliwość komentowania Maksymalna podstawa składki chorobowej została wyłączona

Maksymalna podstawa składki chorobowej

Maksymalna miesięczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe osób podlegających temu ubezpieczeniu dobrowolnie wynosi w 2014 roku 9 365 zł (3746 przeciętne prognozowane wynagrodzenie x 250%) i została ustalona na cały rok 2014

 

Dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu podlegają osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym z tytułu:

  •  prowadzenia działalności gospodarczej oraz współpracy przy niej,
  •  wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia,
  •  wykonywania pracy nakładczej.

 

Przykład

Filomena S.  zatrudniona na podstawie umowy zlecenia od 01.01.2014 podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu wypadkowemu i zdrowotnemu. Zgłosiła chęć podlegania ubezpieczeniu chorobowemu.  W styczniu uzyska wynagrodzenie 12 000 zł

I tak:

– od 12 000 zł należy obliczyć składki na ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, wypadkowe

– od 9 365 zł (podstawa ograniczona) należy obliczyć składkę na ubezpieczenie chorobowe,

– podstawą składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie 12 000 pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez ubezpieczoną.

 

 

Aktualizacja na rok 2015

Maksymalna miesięczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe osób podlegających temu ubezpieczeniu dobrowolnie wynosi w 2015 roku 9 897,50 zł (3 959 przeciętne prognozowane wynagrodzenie x 250%) i została ustalona na cały rok 2015

 

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze wyłączone.