Najnowsze artykuły

Wysokość składek ZUS za okres choro...

O zasadach zmniejszania podstawy wymiaru składek mówi art. 18 ust. 9 i 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednio objęcie ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi lub ich ustanie i...

Wysokość składek ZUS dla przedsiębi...

Podstawy i wysokości składek ZUS przedsiębiorców w 2017 r. Podstawa społeczne:    2 557,80 Podstawa zdrowotne:   3 303,13 Rodzaj ubezpieczenia (% podstawy wymiaru)       Składki   Emerytalne...

Preferencyjne składki ZUS w 2017

Podstawa społeczne:      600,00 Podstawa zdrowotne:  3 303,13 Rodzaj ubezpieczenia (% podstawy wymiaru)   Składki   Emerytalne (19,52%)  117,12 Rentowe (8%)    48,00 Chorobowe (2,45%, składka dobrowolna)  ...

Podstawa wymiaru składek na urlopie...

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane za okres 12 miesięcy kalendarzowych...

Maksymalna podstawa składki chorobo...

Maksymalna miesięczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe osób podlegających ubezpieczeniu dobrowolnie wynosi w 2017 roku 10 657,50 zł.          (4 263,00 przeciętne prognozowane wynagrodzenie w roku 2017 x...

Korekta błędów w dokumentach rozlic...

Zgodnie z art. 48b ustawy o sus, ZUS może sporządzać z urzędu zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, imienne raporty miesięczne, zgłoszenia płatnika składek, zgłoszenia wyrejestrowania płatnika składek, deklaracje...

Terminy przekazywania do ZUS deklar...

Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc, nie później niż do: 10 dnia następnego miesiąca – dla osób fizycznych opłacających...

Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku ...

W przypadku zmiany umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustalone...

Prawo do świadczeń opieki zdrowotne...

Zgodnie z art.67 ust. 5 pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowi, iż  Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę  wyższą – wygasa po upływie 4...

Raport ZUS RSA za okres urlopu wych...

I. Urlop wychowawczy jest jedynym tytułem ubezpieczeń Przykład Pracodawca udzielił pracownicy urlopu wychowawczego na okres 2 lat od 1 kwietnia 2016 r. pracownica złożyła  oświadczenie do celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń...
Ostatnie komentarze
  • Dorota: dalej nie wiem kiedy 325, kiedy 319, a kiedy 311 :(...
  • Julia: Zmiana wystepuje wtedy, gdy dane ulegly zmianie, w stosunku ...
  • Jowita: Ile przysługuje Pani dni urlopu wypoczynkowego?...
  • Iza: Witam ile szef musi mi wypłacić za urlop jestem zatrudniona ...
  • Jowita: To mało czy dużo? Bo nie wiem;)...
  • iwona: a więc za pracownika 1/2 etatu wpłacamy łącznie 348zł ?...
Losowe artykuły
Choroba w pierwszym miesiącu zatrud... Ustalenie podstawy wynagrodzenia chorobowego w przypadku choroby w pierwszym miesiącu...
Wysokość renty rodzinnej Wysokość renty rodzinnej wynosi dla: jednej osoby uprawnionej – 85% świadczenia,...
Zasiłek opiekuńczy Prawo do zasiłku opiekuńczego Zasiłek opiekuńczy przysługuje wszystkim osobom...