Najnowsze artykuły

Prawo do świadczeń opieki zdrowotne...

Zgodnie z art.67 ust. 5 pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowi, iż  Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę  wyższą – wygasa po upływie 4...

Raport ZUS RSA za okres urlopu wych...

I. Urlop wychowawczy jest jedynym tytułem ubezpieczeń Przykład Pracodawca udzielił pracownicy urlopu wychowawczego na okres 2 lat od 1 kwietnia 2016 r. pracownica złożyła  oświadczenie do celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń...

Ustawa o świadczeniach pieniężnych ...

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa do pobrania  TUTAJ Ustawa reguluje m.in. uprawnienie do: zasiłku chorobowego, zasiłku...

Okres wyczekiwania na zasiłek choro...

Przykład Pracownik zatrudniony od 5 kwietnia 2016 w dniu 22 kwietnia przedłożył zaświadczenie o niezdolności do pracy (L-4) za okres od 22 do 30 kwietnia 2016 nie posiada wcześniejszego ubezpieczenia chorobowego, a co za tym idzie...

Wysokość renty rodzinnej

Wysokość renty rodzinnej wynosi dla: jednej osoby uprawnionej – 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu; dwóch osób uprawnionych – 90% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu; trzech lub więcej osób...

Raport ZUS RSA za okres urlopu bezp...

Raport ZUS RSA służy do wykazania wysokości wypłaconych świadczeń oraz do wykazania przerw w opłacaniu składek za osoby ubezpieczone, czyli pracowników czy zleceniobiorców, czy przedsiębiorców w przypadku  gdy zatrudniają co...

Nowy wzór deklaracji ZUS DRA

Nowy wzór deklaracji ZUS DRA obowiązuje od 01.04.2016. Składki ZUS za marzec 2016 należy rozliczyć już na nowej obowiązującej od 1 kwietnia deklaracji. Zmieniony wzór deklaracji ZUS DRA umożliwia w bloku V polu 04 wykazanie...

Wzór wniosku o urlop wychowawczy

1.  Wzór wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do pobrania TUTAJ 2. Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych  oraz ubezpieczenia zdrowotnego – osoby przebywającej na urlopie wychowawczym do...

Zawarcie umowy w trakcie ciąży

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 6 lutego 2006 r. III UK 156/05   Za obejście ustawy nie można uznać także ustalenia przez strony umowy o pracę wysokiego...

Wzór wniosku Rodzina 500 plus

Wzory wniosków programu Rodzina 500 + znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej do...
Ostatnie komentarze
  • Julia: Zmiana wystepuje wtedy, gdy dane ulegly zmianie, w stosunku ...
  • Jowita: Ile przysługuje Pani dni urlopu wypoczynkowego?...
  • Iza: Witam ile szef musi mi wypłacić za urlop jestem zatrudniona ...
  • Jowita: To mało czy dużo? Bo nie wiem;)...
  • iwona: a więc za pracownika 1/2 etatu wpłacamy łącznie 348zł ?...
  • Jowita: Składki na ubezpieczenie społeczne do odprowadzenia do ZUS o...
Losowe artykuły
Składka na FGŚP Składkę na FGŚP pracodawca nalicza i odprowadza za pracownika, o którym mowa a art....
Prawo do świadczeń opieki zdrowotne... Zgodnie z art.67 ust. 5 pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze...
Podstawa wymiaru składek na wychowa... Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na...