Najnowsze artykuły

Korekta błędów w dokumentach rozlic...

Zgodnie z art. 48b ustawy o sus, ZUS może sporządzać z urzędu zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, imienne raporty miesięczne, zgłoszenia płatnika składek, zgłoszenia wyrejestrowania płatnika składek, deklaracje...

Terminy przekazywania do ZUS deklar...

Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc, nie później niż do: 10 dnia następnego miesiąca – dla osób fizycznych opłacających...

Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku ...

W przypadku zmiany umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustalone...

Prawo do świadczeń opieki zdrowotne...

Zgodnie z art.67 ust. 5 pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowi, iż  Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę  wyższą – wygasa po upływie 4...

Raport ZUS RSA za okres urlopu wych...

I. Urlop wychowawczy jest jedynym tytułem ubezpieczeń Przykład Pracodawca udzielił pracownicy urlopu wychowawczego na okres 2 lat od 1 kwietnia 2016 r. pracownica złożyła  oświadczenie do celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń...

Ustawa o świadczeniach pieniężnych ...

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa do pobrania  TUTAJ Ustawa reguluje m.in. uprawnienie do: zasiłku chorobowego, zasiłku...

Okres wyczekiwania na zasiłek choro...

Przykład Pracownik zatrudniony od 5 kwietnia 2016 w dniu 22 kwietnia przedłożył zaświadczenie o niezdolności do pracy (L-4) za okres od 22 do 30 kwietnia 2016 nie posiada wcześniejszego ubezpieczenia chorobowego, a co za tym idzie...

Wysokość renty rodzinnej

Wysokość renty rodzinnej wynosi dla: jednej osoby uprawnionej – 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu; dwóch osób uprawnionych – 90% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu; trzech lub więcej osób...

Raport ZUS RSA za okres urlopu bezp...

Raport ZUS RSA służy do wykazania wysokości wypłaconych świadczeń oraz do wykazania przerw w opłacaniu składek za osoby ubezpieczone, czyli pracowników czy zleceniobiorców, czy przedsiębiorców w przypadku  gdy zatrudniają co...

Nowy wzór deklaracji ZUS DRA

Nowy wzór deklaracji ZUS DRA obowiązuje od 01.04.2016. Składki ZUS za marzec 2016 należy rozliczyć już na nowej obowiązującej od 1 kwietnia deklaracji. Zmieniony wzór deklaracji ZUS DRA umożliwia w bloku V polu 04 wykazanie...
Ostatnie komentarze
  • Julia: Zmiana wystepuje wtedy, gdy dane ulegly zmianie, w stosunku ...
  • Jowita: Ile przysługuje Pani dni urlopu wypoczynkowego?...
  • Iza: Witam ile szef musi mi wypłacić za urlop jestem zatrudniona ...
  • Jowita: To mało czy dużo? Bo nie wiem;)...
  • iwona: a więc za pracownika 1/2 etatu wpłacamy łącznie 348zł ?...
  • Jowita: Składki na ubezpieczenie społeczne do odprowadzenia do ZUS o...
Losowe artykuły
Stawki składek ZUS w 2016 Tabela poniżej przedstawia stawki procentowe i źródło finansowania składek w...
Prawo do świadczeń opieki zdrowotne... Zgodnie z art.67 ust. 5 pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze...
Ustawa o świadczeniach pieniężnych ... Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia...